GEZONDHEIDSEFFECTEN
VAN LUCHTVERVUILING

Wat is Fine Particulate Matter?

ONZE
GEZONDHEID

Waarom schone lucht?

Luchtvervuiling treft ons allemaal. Wetenschappers maken zich zorgen over de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en ons welzijn. Er is veel te zeggen over schadelijke, onzichtbare deeltjes die diep in ons lichaam terechtkomen. Het inademen van ultra fijnstof dat afkomstig is van metalen, microplastics, schimmels, bacteriën, roet etc. heeft gevolgen voor onze luchtwegen, ons cardiovasculaire en endocriene systeem, zelfs onze neurologische gezondheid wordt aangetast. Inmiddels is bekend dat virussen meereizen op groter fijnstof, ook wel aerosolen genoemd. Dit gegeven maakt het van groot belang dat de omgevingslucht zo veel mogelijk geschoond wordt van ongewenste luchtvervuiling. Mensen die worden blootgesteld aan zware emissies en werken in industriële omgevingen lopen risico, evenals het publiek dat buiten op straat loopt. Verbetering van de omgevingslucht in de binnen- en buitenomgeving betekent dat men zorg draagt voor gezondere leef- en werkomstandigheden. Onze systemen zijn ontwikkeld om het verschil te maken.

WAT IS PARTICULATE MATTER?


Visual credits - Sotirios Papathanasiou

Fijn stof is een microscopisch kleine vorm van (ultra) fijnstof welke luchtverontreiniging veroorzaakt. Deze extreem kleine deeltjes zijn onzichtbaar voor het menselijk oog. Wetenschappers maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van luchtverontreiniging die onze gezondheid en ons welzijn bedreigt. Deze minuscule fijnstof deeltjes worden ingedeeld in verschillende varianten en er wordt onderscheid gemaakt in de grootte van deze deeltjes. De eenheid is PM, wat staat voor fijn stof: 

  • PM10 Deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer
  • PM2,5 Deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer
  • PM0,1 Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra fijnstof)

De innovatieve systemen van StaticAir zijn in staat om alle soorten en maten van fijnstof te verminderen zonder het gebruik van een filter en mechanische ventilatie.

Neem contact op

Heeft u een vraag
of bent u geïnteresseerd in wat we voor u kunnen doen?

Neem contact met ons op
+31 (0) 345 – 745 920