Q&A de meest gestelde vragen worden hieronder beantwoord

Hoe werkt het systeem?

Het systeem zendt positief geladen deeltjes uit naar de omgeving, welke zich hechten aan (ultra)-fijnstof. Het geladen (ultra-)fijnstof wordt door het potentiaalverschil aangetrokken richting een geaard frame van het fijnstof reductiesysteem. Dit proces wordt versterkt door een geruisloze “elektrische wind”. Deze ongevaarlijke statisch geladen luchtstroom bewerkt de (ultra)-fijnstof die in de omgeving rondzweeft en voert deze af naar de systemen van StaticAir. De positief geladen deeltjes blijven zich verspreiden door de lucht wanneer de systemen aan staan en kunnen zo grotere oppervlakten bewerken.

Is het systeem gevaarlijk?

Nee, het systeem is veilig voor mens en dier. Er is een Kema rapportage beschikbaar m.b.t. de veiligheid van de systemen.

Welke mate van (ultra)-fijn stof wordt door de systemen geëlimineerd?

De systemen van StaticAir zijn in staat om fijnstof van verschillende grootten en verschillende bronnen te reduceren. PM staat voor Particulate Matter en de systemen van StaticAir reduceren deze deeltjes zo klein als PM0,1 tot en met 2PM20. TNO heeft in een test aangetoond dat StaticAir effectief fijnstof afvangt afkomstig van pluimveestallen, metaalbewerkingshallen, houtfabrieken, uitlaatgassen, etc..  

Waaruit bestaat (ultra)-fijnstof?

De samenstelling van fijnstof is erg variabel en verschilt in grootte, herkomst en chemische samenstelling. Veelvoorkomende fijnstoffen zijn onder andere metalen, koolstof (roet), zout, nitraat, bandenslijpsel en daarmee gepaard gaande micro plastics, schimmels, bacteriën, virussen en pollen. Fijnstof bevindt zich niet alleen bij de bron, maar kan kilometers verderop impact hebben op de volksgezondheid en het milieu. Fijnstof is zo miniscull en onzichtbaar, dat het door de kieren en gaten van woningen en kantoorgebouwen heendringt. Ook bestaat fijnstof uit chemische reacties tussen stikstofgassen met zuurstof of waterstof.

Wat zijn de gevaren van (ultra)-fijnstof voor de volksgezondheid?

(Ultra)-fijnstof vormt een gevaar voor de luchtwegen en veroorzaakt hartklachten, heeft effect op onze doorbloeding, genereert negatieve impact op onze genen en schaadt ons DNA, geeft risico’s op de cognitieve functies, neurologische aandoeningen, gedragsstoornissen, stofwisselingsproblemen en ook kanker bevindt zich in dezelfde gevarenzone die gepaard gaat met vervuilde lucht. (Ultra)-fijnstof heeft impact op het gehele lichaam en daarmee onze ecosystemen. Kwetsbare groepen zoals zwangeren, baby’s en ouderen staan bloot aan hoge concentraties (ultra)-fijnstof in de lucht, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn door het onzichtbare gevaar.

Wat is de reductiecapaciteit van de systemen van StaticAir?

De behaalde fijnstof reductie van de fijnstof reductiesystemen zijn afhankelijk van hun plaatsingspositie, volume, aantal en omgevingsomstandigheden. StaticAir adviseert optimale plaatsingsposities in uiteenlopende omgevingen, waarbij minimaal 50% aan (ultra)-fijnstof uit de lucht afgevangen wordt bij indoor situaties.

Kunnen de systemen van StaticAir ook in de buitenlucht toegepast worden?

De systemen van StaticAir zijn uitstekend toepasbaar in de buitenlucht. De locatie, positie en het volume aantal spelen hierbij een belangrijke rol.

Hoe duurzaam is het systeem?

De systemen van StaticAir zijn het energiezuinigst in hun soort en verbruiken slechts 18Watt. Daarbij werken de systemen compleet geruisloos en dragen daardoor niet bij aan nog meer geluidsvervuiling. Bij het plaatsen van de Pamares systemen aan (licht)masten, wordt gebruik gemaakt van het elektranet van de verlichting. Het materiaal van de systemen is duurzaam recyclebaar en fijnstof als afval biedt mogelijkheden voor verwerking in bijvoorbeeld serviesgoed. Circulaire verwerking is een belangrijk studiepunt voor meer mogelijkheden.
Voor het schoonmaken van de systemen zijn geen chemicaliën of milieubelastende maatregelen nodig.

Wat zijn de toepassingsgebieden?

De systemen zijn geschikt om toe te passen in alle lagen van de samenleving. In eerste instantie zijn logische toepassingsgebieden toegeschreven aan infrastructuur, railbouw, zware industrie, luchthavens, tolweg doorgangen, parkeergarages, tankstations, ziekenhuizen, de agrarische sector en pluimveehouderijen, maar ook klimhallen en sportfaciliteiten hebben de systemen van StaticAir ontdekt. Scholen en schoolpleinen komen in aanmerking, bedrijfsgebouwen, parken, winkelcentra, terrassen, sportcomplexen, wellness centra, hotelcomplexen grootschalige festivals, concerten en evenementen.

Zijn de systemen van StaticAir IoT ready?

De LoRa smart plug-in staat in verbinding met IoT, Internet Of Things, en is geïntegreerd in de systemen van StaticAir. Onze systemen zijn hiermee future proof voor Smart City toepassingen. 

Hoe dragen de systemen bij aan de volksgezondheid in een schone leef- en werkomgeving?

De systemen van StaticAir onttrekken (ultra)-fijnstof uit de leef- en werkomgeving. Vaak wordt in de industrie gebruik gemaakt van bronafzuiging, echter blijkt dit niet afdoende en zodoende vult de omgeving zich met (ultra)-fijnstof, dat de aandacht verdient. Zodoende biedt het mens en milieu extra bescherming en veiligheid tegen schadelijke onzichtbare deeltjes, welke overal in de lucht  rondzweven. Door de inzet van de systemen van StaticAir, wordt bijgedragen aan een betere gezondheid en gevoel van welzijn, een betere stofwisseling, een verbeterde hersencapaciteit, minder ziekteverzuim en psychisch welbevinden. De systemen van StaticAir hebben impact op de mate van luchtvervuiling die compleet onzichtbaar is, maar wel degelijk een aanslag is op het functioneren van mens en milieu.

Waarom zijn de systemen van StaticAir revolutionair en innovatief?

Allereerst zijn de oplossingen van StaticAir simpel en gemakkelijk toe te passen. Onze klanten merken op hoe eenvoudig de systemen in te passen zijn, zonder ingewikkelde aanpassingen te hoeven maken. Plug & Play is hiervoor de juiste term. De systemen zijn als enige in hun soort compleet geruisloos en veroorzaken daarom geen ‘geluidsvervuiling’.

De systemen zijn zeer energiezuinig en verbruiken slechts 18watt. De systemen van StaticAir zijn de zuinigste oplossing in hun soort.

Met de Pamares heeft StaticAir als enige in de wereld een oplossing voor structurele verbetering van de buitenlucht, door directe toepassing aan reeds bestaande (licht)masten. Zoals het licht haar schijnsel werpt, zo zuivert de Pamares de directe omgeving waar bijvoorbeeld, voetgangers en fietsers, ouders met kinderwagens dagelijks zijn blootgesteld aan ultra fijn stof. Herhaling van de toepassing is daarom cruciaal voor optimaal te behalen resultaten en bescherming van de volksgezondheid.

Wat is de link tussen (ultra)-fijnstof reductie en geluidsreductie?

De systemen van StaticAir zijn als enige in hun soort compleet geluidsarm. Volgens World Health Organisation Europe zijn de effecten van geluidsvervuiling bijna net zo erg als die van luchtvervuiling. " 'Geluidsvervuiling' is niet alleen een milieuprobleem, maar een serieuze dreiging voor de volksgezondheid", aldus Zsuzsanna Jakab van WHO Europe. StaticAir garandeert hiermee dat hun systemen geen verdere vervuiling veroorzaken op het gebied van geluidsvervuiling en een geruisloze werking in combinatie met effectieve werking van luchtzuivering waarborgen.

Wat is de plaats van (ultra)-fijnstof reductie ten opzichte van de stikstofproblematiek?

Luchtvervuiling bestaat uit CO2, stikstof en fijnstof, maar wat veel mensen niet weten is dat wanneer stikstofgassen een chemische reactie ontwikkelen met zuurstof en waterstof, daar automatisch (ultra)-fijnstofdeeltjes ontstaan. De inzet van de (ultra)-fijnstof reducerende producten van StaticAir zijn daarom van cruciaal belang. 

Zijn de systemen inzetbaar om virussen af te vangen?

Virussen zijn meereizende deeltjes die zorgen voor verspreiding middels grotere fijnstofdeeltjes, namelijk in de condensatiekernen van deze grotere fijnstofdeeltjes. De virusdruppels hechten zich vast in deze condensatiekernen  (o.a. PM10 deeltjes). Hier is onderzoek naar gedaan. Met deze wetenschap kunnen we dus vast stellen dat de systemen van StaticAir instaat zouden kunnen zijn een bijdrage te leveren aan het afvangen van virussen in de leef- en werkomgeving.

Is het systeem van StaticAir wetenschappelijk getest?

Ja, onze systemen zijn o.a. getest door TNO 

Waarin verschillen de systemen van StaticAir met reguliere filtersystemen?

Reguliere systemen maken veelal gebruik van verwisselbare filters. Echter zijn de maten van (ultra)-fijnstof (PM – Particulate Matter), zoals door de systemen van StaticAir worden geëlimineerd, vele malen kleiner. Deze zeer kleine deeltjes zijn niet af te vangen met reguliere filtersystemen. We hebben het hier over (ultra)-fijnstof dat tussen kieren en gaten doordringt in de binnen omgeving van woningen en kantoren, scholen, ziekenhuizen etc.. De onzichtbare deeltjes PM10 tot PM2.5 en zelfs nog kleiner dan dat, zoals PM0.1 welke de grootste risico’s vormen voor de volksgezondheid.